Sol·lícitud títol/certificat acadèmic


Els alumnes que hagin aprovat un nivell de certificat (BÀSIC 2, INTERMEDI 2 o AVANÇAT 2), poden sol·licitar el títol corresponent al següent enllaç:

http://www.eoimanacor.com/titols/ 1


Els alumnes que hagin aprovat un nivell que no té examen de certificat (BÀSIC 1, INTERMEDI 1 o AVANÇAT 1), poden sol·licitar el certificat corresponent al següent enllaç:

http://www.eoimanacor.com/certificats/ 2

Links:
  1. http://www.eoimanacor.com/titols/
  2. http://www.eoimanacor.com/certificats/