Representants de l'alumnat


Els representants de l'alumnat al Consell Escolar del nostre centre són els següents:  • Fernando de Guilhem

  • Antònia Ballester Sansó

  • Guillem Caldentey Gelabert

  • Antoni Sbert Oliver

  • Pedro Sierra Gómez


Links:
  1. mailto:cealumnat@eoimanacor.com