Representants de l'alumnat


Els representants de l'alumnat al Consell Escolar del nostre centre són els següents:

  • Fernando de Guilhem

  • Antònia Ballester Sansó

  • Guillem Caldentey Gelabert

  • Antoni Sbert Oliver

  • Pedro Sierra Gómez


Per a posar-vos en contacte amb els representants de l'alumnat ho podeu fer a través del següent e-mail:

cealumnat@eoimanacor.com 1

Links:
  1. mailto:cealumnat@eoimanacor.com