This page was exported from EOI Manacor [ https://www.eoimanacor.com ]
Export date: Sun Aug 25 12:28:11 2019 / +0000 GMT

Informació general sobre That's EnglishEn què consisteix el programa d'anglès a distància That's English!

That's English! és un programa d'anglès a distància, creat pel Ministerio d'Educación, Cultura i Deporte, que està orientada a aquelles persones que no poden assistir als cursos oficials presencials.

L'alumnat pot assistir de manera opcional a una hora de tutoria setmanal on es treballen sobretot l'expressió escrita i oral. El programa facilita tot el material necessari per seguir el curs de forma autònoma. Després de cada curs s'obté la mateixa certificació que a les modalitats oficials presencials.

Requisits per accedir-hi

Les persones que vulguin cursar aquests ensenyaments han de tenir 16 anys abans del 31 de desembre de l'any en què es comencin els estudis, o haver cursat i superat 4t ESO. Així mateix hi poden accedir les persones que tinguin més de 14 anys, o que hagin cursat i superat 2n ESO, sempre i quan l'anglès no sigui l'idioma estranger que cursen a l'educació secundària obligatòria.

Organització dels estudis de That's English!

Per accedir als diferents nivells podeu aportar la certificació d'haver aprovat un curs a alguna de les escoles oficials d'idiomes com alumne presencial o de That's English.

També podeu accedir al curs Intermedi 1 si estau en possessió del títol de batxillerat i heu cursat anglès com a primera llengua estrangera. En aquest cas heu de presentar el llibre d ́escolaritat on figuri que hagi cursat anglès coma primer idioma al batxillerat.

Si no podeu aportar cap certificació del vostre nivell, teniu la possibilitat de realitzar la prova d'anivellació via on-line que trobareu a la nostra web www.eoimanacor.com

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres al telèfon 971 55 26 22 (veure horari d'atenció al públic) o  consultar la informació general ala pàgina web www.thatsenglish.com

DÍPTIC INFORMATIU THAT'S ENGLISH!

 

 


Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com