This page was exported from EOI Manacor [ https://www.eoimanacor.com ]
Export date: Mon May 25 13:59:29 2020 / +0000 GMT

EOI CEPA - Matrícula
NOVETAT: CANVIS EN EL PROCEDIMENT DE MATRÍCULA ATÈS L'EXCEPCIONALITAT COVID-19

Període de matriculació

Termini: els dies 11 i 12 de maig de 2020, de manera telemàtica

Pagament:

La matrícula només és vàlida si prèviament s'ha efectuat el pagament de la taxa corresponent. Aquest pagament es pot fer manera telemàtica mitjançant la pàgina de l'ATIB:

Taxa ordinària: https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10398

Taxa família nombrosa general: https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9991

Taxa de matrícula
Ordinària 23,07 €
Família nombrosa i monoparental general 11,54 €

  • Família nombrosa i monoparental especial
  • Alumne en situació d'atur
  • Víctimes d'actes terroristes
  • Discapacitats (igual o superior al 33%)
  • Víctimes de violència de gènere
  • Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica
  • Joves tutelats i ex-tutelats en vies d'emancipació
  • Joves en acolliment familiar
  • Persones subjectes a mesures privatives de llibertat

Exempts de pagament

Documentació:

Presentació de la documentació:

Per formalitzar la matrícula s'ha d'enviar la documentació esmentada a l'apartat anterior, dins el termini establert, a l'adreça electrònica eoimanacor@educaib.eu.

Una vegada rebut el correu amb tota la documentació, la Secretaria del centre contactarà amb l'alumne en un termini de 2 dies per confirmar que la matrícula està formalitzada i és correcta, o requerir la documentació que falti.

Normativa

Calendari 2019-2020

Convocatòria Centres d'Educació de Persones Adultes (Programa EOI-CEPA)

Calendari 2019-2020

2-6 de setembre: Presentació de sol.licituds

11 setembre: Publicació de les llistes de centres admesos

A partir del 13 de setembre: Les EOI es posen en contacte amb els centres adscrits a fi de posar en marxa el programa

1 d'octubre: Inici de les tutories

2-4 d'octubre: prova d'anivellació

14-28 d'octubre: Introducció al gestib de l'alumnat inscrit

 

 


Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com